VCR.mp4

Te'n recordes?

Gravació de vídeo històrica (TVE1) de finals dels anys 70 amb el desconegut sistema VCR, anterior al VHS, video 2000 i Beta.

Feta amb un dels primers gravadors de vídeo domèstic que vàren existir (Philips N1702) i que molt poca gent disposava.

Sorprèn per la qualitat tan de la imatge com de l'àudio malgrat la tecnologia de l'època i tractar-se d'un aparell, totalment analògic, de més de 40 anys d'antiguitat.

Tan aquest com l'anterior model (N1501) i a diferència de reproductors més moderns, el gir del drum (capçals de vídeo) encara era accionat mitjançant un motor i una corretja de goma.Reproductor de vídeo sistema VCR model Philips N1702, que hem aconseguit reparar i amb el qual hem obtingut el vídeo superior.


Detall de la robusta mecànica.

Reproductor de vídeo Philips sistema VCR, model N1501, encara més antic que l'anterior. Cintes VCR

Aspecte intern del Philips N1501. Electrònica i mecànica.